Polityka prywatności

Definicje:

Administrator – firma Konsultacje i seminaria dietetyczne Łukasz Kowalski, NIP: 8381702274, REGON: 145846517, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Mireckiego 60, bl. 9, m.10, 96-300 Żyrardów.

Serwis – Serwis internetowy Administratora działający pod adresem www.drlukaszkowalski.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora.

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres bezpłatnych informacji oraz informacji marketingowych dotyczących oferty usługowej Administratora danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Użytkowników) korzystających z usług Administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma Konsultacje i seminaria dietetyczne Łukasz Kowalski, NIP: 8381702274, REGON: 145846517, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Mireckiego 60, bl. 9, m.10, 96-300 Żyrardów.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z oferty Administratora.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na jego stronie internetowej;
  • dopasowanie indywidualnych zaleceń dietetycznych;
  • przesyłanie zaleceń dietetycznych drogą e-mailową;
  • dostarczenia newslettera zawierającego informacje o najnowszych artykułach pojawiających się w serwisie oraz informacje marketingowe dotyczących oferty usługowej Administratora danych.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 11. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki „Cookies”

 1. Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” i „stałe”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.